Zdravo Da Ste

Jer život nije problem
život je aktivnost

“Zdravo da ste” je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju. Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje.

Jer život nije problem
život je aktivnost

“Zdravo da ste” je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju. Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje.

Blog

Omladinski centar

Kreativni avgust

1 year ago

Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Grada Banjaluka će u petak, 3.11. od 13:30 do 15:00 održati info dan za mlade.

Dođi i saznaj sve što te zanima o prilikama koje grad nudi ... See more

Mreže