Zdravo Da Ste

Projekti

Šta ima u Dragočaju?

Hvala što pitate, ima svašta zanimljivo. Pripremamo se za realizaciju nekih novih aktivnosti u Zdravo da ste – Resursnom centru za djecu i mlade u Dragočaju. O čemu se radi? Najprije ćemo organizovati osam edukacija za 8 mladih aktivista iz Dragočaja na teme: Omladinski rad, Standardi i politike omladinskog rada, Aktivno učešće mladih i omladinski …

Šta ima u Dragočaju? Read More »

Kreativni avgust – van sezone

Iza nas je šesnaesto izdanje Kreativnog avgusta i rekli smo sebi, hajde da ovu sjajnu priču zakotrljamo dalje od naše Banjaluke. Kreativni avgust je mnogo više od nekoliko radionica u avgustu. Te radionice su krajnji proizvod prije kojih smo pisali prijedlog projekta, kontaktirali potencijalne donatore, ostvarili saradnju sa lokalnom zajednicom i partnerima, izabrali voditelje radionica, …

Kreativni avgust – van sezone Read More »

Mreža prevencije mentalnog zdravlja

Mreža prevencije mentalnog zdravlja Početkom maja započeli smo ovaj Projekat iz programa IPA Prekogranična saradnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina, a u partnerstvu sa udrugom Rehabilitacijski cenrat za stres i traumu iz Zagreba. Projekat će se realizirati u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u Novom Gradu, Bosanskoj Krupi, Krupi na Uni, Kostajnici, Bosanskoj Dubici, a …

Mreža prevencije mentalnog zdravlja Read More »