Zdravo Da Ste

Dragočajanka: Ličnost u svakodnevnici

Pozivamo sve zainteresovane na Dragočajanku u Zdravo da ste – Resursnom centru. Zvjezdana Teinović-Čolić je za vas pripremila priču o našim ličnostima.

Ličnost se definiše kao relativno trajan i stabilan način našeg ponašanja, doživljavanja i razmišljanja. Izučavanje ličnosti je počelo još u antičkoj Grčkoj kroz posmatranje individualnih razlika u pogledu na ljudsku prirodu. Filozofi su naglašavali važnost spoznaje sebe, te su se teorijski koncepti poznavanja ličnosti počeli razvijati još od tada. Zašto želimo da upoznajemo svoju i ličnost drugih ljudi? Cilj poznavanja naše i ličnosti drugih osoba jeste mogućnost predviđanja budućih ponašanja, te se zbog toga i zanimamo za ovaj psihološki konstrukt.

Na razvoj ličnosti utiču različiti faktori, ali uopšteno, naša genetika i sredina u kojoj odrastamo najviše oblikuju ličnost. Ličnost individue se sastoji iz različitih osobina koje su više ili manje izražene. Postoje mnoge teorije koje predviđaju postojanje brojnih crta ličnosti, kao što su otvorenost, savjesnost, radoznalost, iskrenost i mnoge druge. Kako mi saznajemo o našim osobinama ličnosti? U psihologiji se koriste mnogi testovi za procjenu ličnosti, a koji su proizašli iz različitih teorija ličnosti.

Da li znate koje su Vaše osobine ličnosti te da li možemo na osnovu poznavanja osobina ličnosti da predvidimo sopstveno i tuđe ponašanje? Kako bismo mogli da otkrijemo kakve osobine ličnosti imamo? Dođite da zajedno odgovorimo na ova pitanja.

Vrijeme: srijeda, 16.06. u 16:00

Trajanje: 1h – 1h:30 min.

Prijaviti se možete na mejl oc@zdravodaste.org. Potrebno je da u mejlu navedete ime i prezime i godište.


Ovaj projekat je implementiran zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).