Zdravo Da Ste

Etika

Politika zaštite djece NVO „Zdravo da ste“ se odnosi na zajedničke vrijednosti, principe i uvjerenja, te praktična pravila ponašanja i korake koji će se poduzeti prilikom ispunjavanja naših obaveza u pogledu zaštite djece.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI U RADU SA DJECOM

 • Da se njihovo zdravlje, sigurnost i dobrobit, kao i ono što je od najboljeg interesa za njih, stavlja na prvo mjesto;
 • Da se njihova dobrobit i razvoj unaprede i čuvaju, kako bi dosegli svoj puni kapacitet;
 • Da se cijene, poštuju i razumiju u okviru njihove vlastite kulture, religije i etničke pripadnosti, i da se njihove potrebe utvrde i zadovolje kada je god to moguće;
 • Da se saslušaju i da se njihovi pogledi pažljivo razmotre, da se ohrabre i da im se pomogne da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču;
 • Zloupotreba djece ni u kakvim okolnostima nije prihvatljiva;
 • Mi smo obavezni zaštititi djecu sa kojom/za koju radimo;
 • Naši partneri su obavezni zadovoljiti minimalne standarde zaštite djece u svojim programima.

 

Da bi se ovo ostvarilo, osoblje i saradnici „Zdravo da ste“ u kontaktu sa djecom trebaju:

 • Da se u svakoj prilici odnose prema djeci s poštovanjem i da ih priznaju kao pojedince s vlastitim pravima;
 • Da rade s njima u duhu saradnje i partnerstva zasnovanih na uzajamnom povjerenju i poštovanju;
 • Da cijene njihove stavove i da im pristupaju ozbiljno;
 • Da rade s njima na način koji jača njihove kapacitete i sposobnosti i da razvijaju njihove potencijale;
 • Da ih prihvataju u okviru konteksta u kojem žive;
 • Da sve što čine rade u njihovom najboljem interesu;
 • Da rade u partnerstvu sa roditeljima/starateljima i/ili drugim stručnjacima kako bi se osigurala zaštita djece.