Zdravo Da Ste

Stiže nam

Kreativni Avgust

U slučaju da ne znaš šta da radiš tokom raspusta mi ti predlažemo da nas posjetiš sa nama se zabaviš i stekneš nove vještine u okviru radionica koje organizujemo.

Razvij svoje talente i stekni nove vještine!

Do sada smo organizovali različite radionice kao što su slikarstvo za djecu i mlade, moderni ples, lutkarstvo, fotografija, strip crtanje, škola gitare, brejk dens (break dance), udaraljke,  sport, teatar i mnoge druge.

slikanje i crtanje, strip crtanje, maketarstvo, kreativne rukotvorine

teatar, fotografija

Škola gitare, afričke udaraljke

break dance, moderni balet, sport

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

O kreativnom avgustu

“Kreativni avgust” je specifična, jedinstvena i inovativna metodologija za rad sa mladima, koja je nastala kao nadgradnja aktivnosti koje se provode u Zdravo da ste omladinskim centrima. Prvi put je ova manifestacija održana 2004.godine, kao način promocije rada i aktivnosti Zdravo da ste Omladinskog centra, u lokalnoj zajednici u Banjaluci. Nakon velikog uspjeha manifestacije, i zbog brojnih koristi koje i zajednica i organizacija i učesnici imaju od nje, “Kreativni avgust” se organizuje svake godine, u avgustu mjesecu, bez pauze.

“Kreativni avgust”, po svojoj strukturi predstavlja aktivnost kroz koju podržavamo mlade ljude koji imaju različite kreativne vještine i sposobnosti, da te svoje vještine razviju i pokažu u javnom prostoru u zajednici, kroz grupne aktivnosti sa drugim mladim ljudima, djecom i odraslima iz zajednice.

Organizuje se kao program koji se sastoji od organizacije različitih radionica, koje su otvorene za učešće, besplatne i organizovane u javnom prostoru koji omogućava ugodan i bezbjedan rad. Namjera i ciljevi koji stoje iza ove akcije su prije svega ponuda kreativnih i podsticajnih aktivnosti socijalizacije i kreativnog razvoja za djecu, mlade i porodice koje ljeto i školske raspuste provode u gradu, u periodu kada je namanje ponude aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Takođe, kroz ove aktivnosti, učesnici imaju priliku da se upoznaju sa programom rada Zdravo da ste omladinskog centra i aktivnostima koje se sa mladima realizuju, i da se aktivno uključe u rad udruženja. Kroz ove aktivnosti u zajednici njeguje se i duh zajedništva, socijalizacija ranjivih grupa, razmjena znanja i vještina među vršnjacima, promocija humanističkih vrijednosti i nenasilja, razvoj stvaralaštva i kreativnosti, aktivizma, volonterizma, zdravih stilova života i održivog razvoja uz očuvanje prirodne sredine.

Kroz aktivnosti se promovišu inicijative i ideje mladih ljudi, pa se oni pozivaju da sami kreiraju program i učestvuju u njegovoj realizaciji. “Kreativni avgust” ima i posebnu edukativnu komponentu za saradnike u realizaciji radionica, jer svi prolaze poseban trening za rad sa grupom, komunikaciju, sigurnost i planiranje realizacije aktivosti, čime stiču trajna znanja stečena kroz direktan rad. Posljednih godina, prva sedmica realizacije programa “Kreativnog avgusta” posvećena je promociji i predstavljanju drugih organizacija koje rade sa djecom i mladima, pa je time ova manifestacija postala svojevrsni festival na kojem se učesnici mogu upoznati sa različitim prilikama i mogućnostima koje imaju u lokalnim zajednicama, na direktan način, učešćem u prezentaciji njihovih aktivnosti i kroz lični razgovor i kontakt. Ostatak programa, uglavnom tronedeljni, je posvećen realizaciji kreativnih, edukativnih i sportskih aktivnosti/radionica, u popodnevnim i večernjim terminima. Radionice održavaju svaki dan, osim nedjelje, a cijeli proces se zaokružuje završnom manifestacijom, koja predstavlja javni događaj na kojem učesnici za publiku predstavljaju sve što je nastalo na radionicama, slike, crteže, fotografije, produkte kreativnih radionica, plesne, dramske i muzičke tačke, poeziju i čitanje. Ovim bogatim programom se manifestacija završava, a svi produkti se organizuju u vidu izložbe koja nakon toga još neko vrijeme ostaje postavljena i predstavljena javnosti.

Metodologiju rada “Kreativnog avgusta” promovisali smo i predstavljali kao odličan način za afirmaciju i motivaciju mladih ljudi, kroz zabavne i inkluzivne aktivnosti koje se realizuju u javnom prostoru. Ovaj model rada je predstavljen i u međunarodnom priručniku “Omladinski rad – Priručnik inovativnih pristupa u radu sa mladima”, koje je objavljen kao dio međunarodnog projekta podržanog od EU.

Na području grada Banja Luka, od 2020. godine uspostavljen je i “Kreativni juli”, aktivnost koja se organizuje u progradskoj zajednici u Dragočaju, u sklopu programa Resursnog centra za djecu i mlade, koji smo otvorili u saradnji sa In Fondacijom, u Domu kulture Dragočaj.

Osnovni koraci za organizaciju “Kreativnog avgusta” su sledeći:

  • Planiranje, priprema, istraživanje interesa i potreba
  • Javni poziv za saradnike i organizacije za realizaciju aktivnosti
  • Edukacija saradnika
  • Izrada rasporeda aktivnosti, komunikacija sa javnošću i nabavka potrebnih materijala
  • Realizacija aktivnosti
  • Završna manifestacija i postavljanje izložbe
  • Evaluacija

Namjera nam je da i sa drugim zajednicama i sa drugim partnerskim organizacijama širimo ovu praksu koja predstavlja izuzetno efikasan i blagotvoran model u radu sa djecom i mladima, i alat za promociju stvaralaštva, kulture, zdravih stilova života, inkluzije, volonterizma i razvoja zajednice.