Zdravo Da Ste

Mreža prevencije mentalnog zdravlja

Početkom maja započeli smo ovaj Projekat iz programa IPA Prekogranična saradnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina, a u partnerstvu sa udrugom Rehabilitacijski cenrat za stres i traumu iz Zagreba.

Projekat će se realizirati u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u Novom Gradu, Bosanskoj Krupi, Krupi na Uni, Kostajnici, Bosanskoj Dubici, a u hrvatskoj u Sisačko-Moslavinska regiji, u mjestima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Jasenovac.

Cilj projekta je poboljšanje prevencije mentalog zdravlja u zajednici, regionalno i prekogranično na teritorijama županije Sisak-Moslavina u Hrvatskoj i sjeverozapadne BiH. Ona nudi poboljšanje pristupa mjerama prevencije mentalnog zdravlja za korsinike koji se nalaze u zabačenim ruralim predjelima, oni kojima su usluge teško pristupačne i koji nisu navikli da traže pomoć kada su mentalni problemi u pitanju. Tačnije, svrha akcije je da se dopinese ranoj identifikaciji i intervenciji prilikom zaštite i poboljšanje mentalnog zdravlja ranjivih kategorija, kao što su djeca, mladi, marginalizovane i socijalno ugrožene porodice i stariji ljudi. Ovo se radi kako bi se smanjila zastupljenost učestalih psihološkoih poremećaja, a čime bi se unapredio njihov psihološki status, opšte zdravlje i naravno kvalitet života i socijalna intergracija. Štaviše, predložena akcija predlaže prekograničnu disciplinarnu saradnju i razmjenu kako bi se prevencija mentalnog zdravlja približila korisnicima i u tom smislu da se poboljša uzajamno razumijevanje i povjerenje između profesionalnih zajednica, u lokalnim mjestima sa obje strane granice.

Projekat će trajati 16 mjeseci.