Zdravo Da Ste

O nama

Zdravo Da ste

” Bio veliki krug i u krugu išao razgovor o našem radu. Zapitani se pitali: kada idemo naprijed, mora li uvijek biti isplaniran svaki korak? Planiranje da, ali iskorak je dio plana. Mora li korak veliki ići ispred koraka malog? Rekoše, i mali i veliki korak mjere se dosegom, a ne metrom, krajnji ishod je odrednica do koje nekad stiže udruženim – velikim i malim, nekad malim korakom koga slijedi onaj veliki…

Pitali se kako se u ovom hodu ide naprijed i šta znači ići naprijed? Znamo li kuda idemo i kako se zove naša odrednica? Izgledalo jasno svima da je cilj različit od onog što na putu uradimo, stvorimo, o čemu pričamo; slike, tekstovi, poezija, drama, performans, međusobni razgovori, dogovori, fino pletenje niti povjerenja, podrška, tiho tkanje međusobnih odnosa…

Sve ovo je važno, ali nama je najvažnije ono što stoji s onu stranu akcije, što se nalazi s onu stranu svih pojedinačnih događaja i produkata. Zagledani smo u ono što se teško spolja vidi, a iznutra samo naslućuje i osjeća – Razvoj.”

Prof.dr Jovan Savić

Naša misija

“Zdravo da ste” je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju. Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje.

Vjerujemo da ćemo podržavajući razvoj grupe pomoći razvoj pojedinaca i doprinijeti razvoju zajednice.

Istorijat

Grupa psihologa, pedagoga, socijalnih radnika i nastavnika počeli su 1992. godine da se okupljaju i pripremaju za psihosocijalni rad sa brojnim izbjeglicama koje su dolazile u BIH iz Hrvatske i Slovenije. Uskoro je rat došao i u Bosnu i Hercegovinu, te je počeo da ostavlja tragične posljedice na ljude svih generacija u svim regionima. Potrebe za psihosocijanlnim radom su rasle i pa smo započeli edukaciju entuzijasta za rad sa izbjeglicama kroz psihosocijalne radionice. Prva edukacija naših asistenata je bila realizovana od strane naših prijatelja iz “Zdravo da” ste iz Beograda 1993. Naročita pažnja je poklanjana radu sa djecom koja su pogođena ratom.

Ova grupa entuzijasta je tek 1995. godine dobila prvu minimalnu finansijsku podršku za svoj rad. Kada je rat završio, 1996. registrovali smo našu organizaciju i počeli sa radom na tri velika projekta.  U okviru projekta “Razvoj zajednice” osnovano je pet Komunalnih (lokalnih) centara za izbjeglice i raseljena lica u Republici Srpkoj i to u: Banoj Luci, Brodu, Doboju, Derventi i Prijedoru. Te, ‘96. godine, počeo je i program razvoja omladinskih centara. Osnovana su dva omladinska centra u Banjoj Luci i Prijedoru. Omladinski centar u Prijedoru se 2000. godine osamostalio, a banjalučki je i danas aktivan. Treći značajan projekat čija implementacija je počela te godine je projekat “Psihološkaa podrška djeci pogođenoj ratom”, u okviru kojeg su 1997. osnovane kancelarije u istočnom dijelu Republike Srpske, u Višegradu i Rudom.

Projekti usmjereni na implementaciju prava djeteta počeli su 1999. godine. Pet godina nakon toga smo, zajedno sa “Našom djecom” iz Sarajeva, pred Komitetom UN, branili Alternativni izvještaj o stanju prava djeteta u BiH. To je ujedno bio početak našeg rada na monitoringu i izvještavanju o pravima djeteta. Rad na razvoju romskih zajednica i unapređenju pristupa obrazovanju djece Roma počeo je 2000-godine, i od tada, do 2006. godine,  smo kontinuirano radili sa romskom populacijom.

Iz “Zdravo da ste” se 2003. godine izdvojila Mikrokreditna organizacija ZDRAVO, nastala iz projekta mikrokreditiranja koji je počeo 1998. U 2005/06. godini ZDS je osnovao pet novih omladinskih organizacija u Republici Srpskoj.

Tokom ovih 15 godina, realizovani su i  mnogi drugi projekti i aktivnosti. Neke od njih su: edukacija nastavnika, studenata, socijalnih radnika, novinara, policajaca i sudija o pravima djeteta; prevencija socijalno neprihvatljivih ponašanja i seksualno prenosivih bolesti; brojni edukativni kursevi; ljetovanja za djecu pogođenu ratom; humanitarne akcije; volonterske razmjene; kretaivne radionice; edukacije omladinskih radnika; istraživanja i evaluacije; objavljen je veliki broj publikacija, itd, itd…
Ovo sve ne bi bilo moguće bez donatorskih organizacija. Neke od njih su nam pružale podršku i do 10 godina, to su: Stichting Vluchteling, Terre Des Homes, DEZA, REDDA BARNEN, UNICEF, UNHCR, Save the Children UK, Save the Children Norway, IBHI, IOCC, UNFPA, UNDP i brojne domaće i inostrane organizacije.

Tokom ovih godina imali smo i podršku Grada Banja Luku, koji nam je besplatno dodijelio prostore, te finasnijski podržava Omladinski centar, te Opštine Prijedor i Derventa, koje su nam,  takođe, besplatno dodijelile prostor u kojem se nalaze Komunalni centri. Zahvaljujući njima i entuzijazmu naših saradnika Zdravo da ste je i opstala svih ovih godina. Tokom ovih 15 godina najviše smo radili sa djecom i mladima. Nakon što je rat završio pružali smo podršku za ljude pogođene ratom, naročito stare i žene iz populacije izbjeglice. U projektima koje smo realizovani u ovih 15 godina koristili smo pristup rada u grupi, kroz koji smo pružili podršku djeci, mladima i odraslima da prevaziđu ratne traume i nađu svoj razvojni put i normalni život.