Zdravo Da Ste

Omladinski centar

Organizacija “Zdravo da ste” ima bogato iskustvo u radu sa mladima koji je organizovan prvenstveno u Zdravo da ste Omladinskom centru u Banjoj Luci.

Između djetinjstva i odraslosti

Otvoreni Klub za mlade

U okviru Zdravo da ste radi Omladinski centar u Banjoj Luci, koji je specifičan omladinski centar u našoj regiji, zbog ”otvorenog omladinskog kluba” u kome mladi svaki dan mogu da se susretnu sa svojim vršnjacima i radnicima našeg centra.

Cilj je da se pruži podrška razvoju i socijalnoj integraciji djece i mladih, posebno onih sa problemima u razvoju, te mladih iz ranjivih grupa. U centru je obezbijeđena razmjena i slobodan tok informacija medju mladima, te strukturisano i organizovano slobodno vreme djece i mladih.

Takođe, mladi se mogu uključiti u aktivnosti usmjerena na prevenciji devijantnih ponašanja i unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kao i sve ostale aktivnosti koje realizuje ovaj centar.

Tokom cijele godine omladinski centar organizuje turnire, izlete, kampove, seminare i druge manifestacije sa ciljem poboljšanja života u lokalnoj zajednici.

 

Razvoj i socijalna integracija

Djece i mladih

Mladi mogu na kreativan i kvalitetan način provesti svoje slobodno vrijeme. Ovdje mogu da se opredijele za neki od ponuđenih programa kao što su: teatar, ples, muzika, slikanje, i sl. ili za sport: stoni tenis, odbojku, kao i za druge društvene igre. U Centru, takođe, imaju mogućnost da se uključe u brojne edukativne aktivnosti (kurseve stranih jezika, racunara…), da se druže sa vršnjacima, da razgovaraju sa omladinskim radnicima Centra i da jednostavno budu dio vršnjačke grupe koja je usmjerena na puteve vlastitog razvoja.

 

Aktivnosti ovog programa se temelje na prinicipma neformalne edukacije i dobrovoljnosti. Trudimo se da ove aktivnosti budu odgovor na interese mladih. Ove aktivnosti su edukativne, kreativne, rekreativne...

Cilj ovog programa je promocija volonterizma i aktivnog učešća mladih u zajednici. mladi volonteri mogu planirati i realizovaati različite akcije, te biti podrška našim redovnim aktivnostima.

Ovaj program ima za cilj promociju mobilnosti među mladima kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. u našem omladinskom centru mladi mogu dobiti o mogućnostima za učešće u različitim projektima, o stipendijama i sl. kako naše organizacije tako i ostalih organizacija kojima su mladi u fokusu.

Cilj programa je da mladi stiču i razvijaju vještine i kompetencije kako bi postali aktivni članovi društva