Zdravo Da Ste

Internacionalna saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja je veoma važan aspekt našeg rada sa mladima i opšteg razvoja omladinskog sektora. U okviru međunarodne saradnje aktivnosti se odvijaju na nekoliko nivoa:

  • Podrška mobilnosti mladih ljudi
  • Umrežavanje na međunarodnom nivou i razmjena dobrih praksi
  • Zagovaranje za poboljšanje položaja mladih u kontekstu ljudskih prava, evropskih integracija i održivog razvoja

Podrška mobilnosti mladih ljudi

Mobilnost mladih ljudi se odnosi na organizovane aktivnosti koje će mladima omogućiti da putuju, kako u okvirima svoje zajednice i zemlje, tako i u inostranstvu, i da budu domaćini mladim ljudima iz drugih krajeva. Ove aktivnosti omogućavaju mladima da razvijaju svoja znanja i životna iskustva izvan ograničenih zajednica u kojima žive, da uče, i iz prve ruke osjete druge kulture, običaje i načine života, te da predstave svoju kulturu i svoja iskustva drugim mladim ljudima iz drugih krajeva.

Mobilnost je takođe i okvir i za programe volontiranja i razmjenu volontera na međunarodnom nivou, za organizaciju edukativnih seminara, studijskih posjeta i neformalnog učenja, koji omogućavaju ova iskustva mladima koji na drugi način ne bi mogli da ih steknu, što zbog nedostatka prilika, što zbog ograničene ekonomske moći svojih porodica.

Aktivnosti mobilnosti izuzetno pozitivno utiču na razvoj mladih, jer omogućavaju mladima da u svojoj prirodnoj sredini, sa vršnjacima i osposobljenim omladinskim radnicima i voditeljima, uče, druže se i obogaćuju svoj socijalni krug, stiču važne životne vještine i angažuju se aktivno u ovim procesima. Mobilnost je prepoznata i kao važan cilj Omladinske politike RS i neizostavni dio lokalnih politika za mlade, kao svih evropskih strateških dokumenata za razvoj. U našim programima, aktivnosti mobilnosti su uvijek zastupljene i godišnje, u prosjeku, oko 40 mladih ljudi ima priliku da učestvuje u različim aktivnostima koje podrazumijevaju putovanje i zajednički grupni rad sa mladima iz drugih sredina.

Umrežavanje na međunarodnom nivou i razmjena dobrih praksi

Međunarodna saradnja sa organizacijama koje djeluju na razvoju zajednice, sa djecom i mladima, je oblast koja je u našem radu dolazila prirodno, kroz rad i saradnju na realizaciji aktivnosti i pozicioniranja organizacije i njenih kapaciteta na međunarodnom nivou.

Kroz dugogodišnji rad, ostvarili smo blisku saradnju sa određenim brojem organizacija, mrežama i strukturama, koje su omogućile da učimo iz dobrih praksi drugih, da vidimo kako su drugi riješili probleme koje dijelimo i da na najdirektniji način povezujemo naše korisnike i saradnike kako bi unaprijedili naš rad. Poseban aspekt partnerskih odnosa je i mogućnost zajedničkog planiranja aktivnosti i projekata, i pronalaženja sredstava za njihovu realizaciju, jer su ovakva parnerstva najčešće uslov za učešće u velikom broju međunarodnih fondova.

U dosadašnjem radu naše najvažnije partnerske odnose formalizovali smo članstvom u mreži O.R.A, članstvom u regionalnoj krovnoj mreži za mreže “ChildPact”, u čijem radu učestvujemo preko BiH mreže “Snažniji glas za djecu”.

Ova članstva omogućila su veliki broj zajedničih projekata i akcija koji su bili usmjereni na realizaciju mobilnosti mladih, unapređenje kapaciteta civilnog društva i regionalno zagovaračko djelovanje na polju prava djece i mladih.

Zagovaranje za poboljšanje položaja mladih u kontekstu ljudskih prava, evropskih integracija i održivog razvoja

Aktivnosti zagovaranja se realizuju uglavnom kroz edukativne okvire koji omogućavaju da mladi ljudi i aktivisti iz organizacije imaju priliku da uče o dobrim praksama u regionu i svijetu, da povežu mlade radi razmjene iskustava, da uče o evropskim vrijednostima, ciljevima i važnosti održivog razvoja i o ljudskim pravima, kako bi ova znanja, koja se uglavnom stiču u nevladinom sektoru, iskoristili za poboljšanje sopstvenog položaja u lokalnoj zajednici, zagovaranju za dosljedno poštovanje ljudskih prava i humanističkih vrijednosti, za njegovanje i praktikovanje solidarnosti i zajedničkog rasta i razvoja.

Ovo djelovanje omogućilo nam je kontakte sa različitim instancama i inicijativama na međunarodnom nivou, kroz koje smo imali priliku da omogućimo našim korisnicima i aktivistima učešće u konsultativnim procesima, kreiranju politika i smjernica na domaćem, regionalnom i međunarodnom nivou i praćenju realizacije konvencija i usvojenih smjerenica, sa aktivnim učešćem na realizaciji aktivnosti koje su doprinos razvoju sektora i na međunarodnom nivou. U tim procesima nastalo je i nekoliko priručnika u kojima su naše aktivnosti prepoznate i preporučene kao nagrađene ili izuzetno uspješne prakse, na šta smo izuzetno ponosni.