Zdravo Da Ste

Poziv za prijatelje Kreativnog avgusta

U periodu od 09.08. do 29.08.2020. organizujemo naš tradicionalni festival za djecu i mlade „Kreativni avgust“.

Šta je Kreativni avgust?

Festival kroz koji želimo da djeci i mladima ponudimo svakodnevne aktivnosti na otvorenom kroz učešće u muzičkim, sportskim, kreativnim i umjetničkim sadržajima. Sve aktivnosti u okviru programa manifestacije biće besplatne i odvijaće se svaki dan (osim nedjelje) u periodu od 18-20 časova.

Pozivamo udruženja građana, klubove, neformalne, formalne grupe i pojedince da predstave svoj rad u okviru programa „Kreativni avgust“, te da zajedničkim snagama kreiramo sadržaje usmjerene na promociju pozitivnih vrijednosti i kreativnog izražaja.

Šta se od vas očekuje?

Da na interaktivan način predstavite svoj rad djeci i mladima, jedan ili više dana u periodu od 09.08. do 14.08.2020.

Kako da se uključite?

Zainteresovana udruženja, klubovi, formalne/neformalne grupe i pojedinci mogu se javiti putem e-maila: oc@zdravodaste.org, naše Facebook stranice Zdravo da ste OC, broja telefona 051 218 363 ili lično u Ulici Mladena Stojanovića 10 (10-18 h).

Prijaviti se možete do 25.07.2020.

 

#zdravodaste #zdravodaste25 #zdravodasteoc #kreativniavgust