Zdravo Da Ste

Poziv za volontiranje – Udruženje Nova generacija

Poziv za volontiranje u projektu „Stariji brat, starija sestra“
Ako želiš jednom djetetu…
• biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu
•  pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i pomoći da se zdravo razvija unatoč teškoj porodičnoj situaciji
•  omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena
• omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu
Ako si …
•  od 20 do 30 godina starosti
•  spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada
… Onda si spreman/na da i ti budeš volonter/ka projekta Stariji brat, starija sestra…
Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata
• edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“
•  sedmično druženje sa djetetom tokom jedne školske godine
•  savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom
• podršku stručnog saradnika iz Dnevnog centra za djecu u riziku
• druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima
Kako se prijaviti
•  info@novageneracija.org
• inboks FB stranice Udruženja Nova generacija
Informacije o pozivu preuzete sa društvenih mreža navedenog organizatora volontiranja.